Xuyên nhanh : nhân vật phản diện quá nuông chiều ta

Xuyên nhanh : nhân vật phản diện quá nuông chiều ta

Đang cập nhật
Vì sống lại, Thịnh Noãn cần xuyên qua thành nữ phụ pháo hôi của các thế giới khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản nhân vật phản diện hắc hóa, nhưng... Rõ ràng đều là nhân vật phản diện cố chấp lãnh huyết, thế nào cũng bắt đầu \"Noãn Noãn, ngoại trừ bên cạnh ta, ngươi đi đâu cũng không được đi. ...\" \"Noãn Noãn, vì em, tiêu diệt giang sơn thì như thế nào! \"Noãn Noãn, em chính là tâm ma của tôi. \"Thịnh Noãn:??
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 3 tuần trước
Lượt Xem: 442
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!