Siêu thần linh chủ

Siêu thần linh chủ

Đang cập nhật
Truyện diễn ra trong khủng hoản diệt vong toàn cầu, cả nhân loại bị biến đổi, sở hữu sức mạnh của những vị thần....
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 3 tuần trước
Lượt Xem: 341
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!