Nghịch đồ mỗi ngày đều muốn bắt nạt sư phụ

Nghịch đồ mỗi ngày đều muốn bắt nạt sư phụ

Đang cập nhật
Thẩm Trường Quân vì muốn thay đổi vận mệnh bi thảm của ác độc sư tôn trong nguyên tác, quyết định ở trước mặt Cửu Thiên Dạ xây dựng một hình tượng sư tôn quang huy tốt đẹp. Không nghĩ tới, đêm thứ chín cũng sống lại, hơn nữa thề kiếp này lại giết chết Thẩm Trường Quân.
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 tuần trước
Lượt Xem: 265
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!