Cô luộm thuộm quá đấy, hotta-sensei!

Cô luộm thuộm quá đấy, hotta-sensei!

Đang cập nhật
Một học sinh trung học bình thường bỗng trở thành \"osin\" cho giáo viên được yêu thích nhất trường, nhưng lại là một con người khác hẳn khi ở nhà.
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 3 tuần trước
Lượt Xem: 20
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!