Danh sách truyện Manga - Manhua - Manhwa

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý
301
236
232
179
176
171
170
169
164
160