Danh sách truyện Manga - Manhua - Manhwa

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý
303
241
239
182
178
174
173
172
165
162