Danh sách truyện Manga - Manhua - Manhwa

Là một thể loại trong đó giới tính của nhân vật bị lẫn lộn: nam hoá thành nữ, nữ hóa thành nam...